Dokumenty k finančnímu hospodaření 2018

Dokumenty k finančnímu hospodaření V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje Obecní úřad Mojné na elektronické úřední desce vybrané dokumenty k finančnímu hospodaření obce Mojné. Jedná se ostřednědobý výhled rozpočtu, rozpočet, závěrečný účet a rozpočtová opatření. 1) Schválený rozpočet 2016 2) Rozpočtová opatření č.1 a 2

1) Rozpočtové opatření č.1

2) Rozpočtové opatření č.2

3) Rozpočtové opatření č.3

4) rozpočtové opatření č.4

4) Rozpočtové opatření č.5

5) rozpočtové opatření č.6

6) rozpočtové opatření č.7

7) Schválený rozpočet 2018

8) Střednědobý výhled rozpočtu

9) FIN 2_12M.pdf

10) Návrh závěrečného účtu 2017

11) Příloha

12) Rozvaha

13) Výkaz zisku a ztráty

14) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 2017

 

Finanční hospodaření