Dokumenty k finančnímu hospodaření 2019

Dokumenty k finančnímu hospodaření V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje Obecní úřad Mojné na elektronické úřední desce vybrané dokumenty k finančnímu hospodaření obce Mojné.

 

Rozpočtové opatření č. 1

Rozpočtové opatření 1 Str.1

Rozpočtové opatření 1 Str.2

Rozpočtové opatření 1 Str.3

 

Rozpočtové opatření č. 2

Rozpočtové opatření 2 Str.1

Rozpočtové opatření 2 Str.2

Rozpočtové opatření 2 Str.3

Finanční hospodaření