Úřední deska
#71 23. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje

19. září 2019 od 10:00 hodin

Dokument#67 "I/39 Třebonín (MUK R3) - Rájov"

Oznámení o ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

Dokument

#28 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Dne 08.02.2019 od 09:00 hod do 14:00 hod

příloha


#26 Rozpočtové změny 2018

Rozpočtové opatření č. 10


#21 Obecně závazná vyhláška obce o místním poplatku za odpady č.1 / 2018

OBEC Mojné

Zastupitelstvo obce Mojné

Obecně závazná vyhláška obce Mojné č.1/2018,

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.