Úřední deska

#26 Rozpočtové změny 2018

Rozpočtové opatření č. 10


#21 Obecně závazná vyhláška obce o místním poplatku za odpady č.1 / 2018

OBEC Mojné

Zastupitelstvo obce Mojné

Obecně závazná vyhláška obce Mojné č.1/2018,

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.