Prohlášení o přístupnosti

Obecní úřad Mojné se zavazuje k zpřístupnění své webové stránky v souladu s vnitrostátními právními předpisy, které provádějí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102.


Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na webovou stránku http://www.mojne.cz

Tato webová stránka je plně v souladu se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru (Úř. věst. L 327, 2.12.2016, s. 1).

Bylo provedeno vlastní posouzení a ověření funkcí webových stránek, které je v souladu se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102.

Vaše náměty, postřehy či informace o problémech, na které narazíte při používání těchto webových stránek můžete poslat na adresu: obec@mojne.cz

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 21. 8. 2019