Žádosti o informace

Informace se poskytuje na základě žádosti nebo zveřejněním.

Obec Mojné zveřejňuje informace následujícími způsoby:
·       na úřední desce u obecního úřadu
·       na internetové úřední desce
·       informace lze dále získat v kanceláři obecního úřadu v úředních dnech a úředních hodinách

Každá fyzická nebo právnická osoba může získat informace níže uvedenými způsoby.

Ústně
·       osobně na Obecním úřadě v Mojném v úředních dnech a v úředních hodinách:

            Pondělí   8.00 – 12.00 hod. 13.00 – 17.00 hod.

            Středa     8.00 – 12.00 hod. 13.00 – 17.00 hod.

            Pátek      8.00 – 12.00 hod.

·       telefonicky na tel. č.: 380 743 778

Písemně
·       na adrese: Mojné 19, 382 32 Velešín

Elektronicky
·       e-mail: obec@mojne.cz

Obce jsou povinny poskytnout všechny informace, vztahující se k jejich samostatné i přenesené působnosti, s výjimkou těch, jejichž zveřejnění vylučuje zákon:
·       utajované skutečnosti podle zák. č. 148/1998 Sb. o ochraně utajovaných skutečností ve znění souvisejících předpisů a pozdějších znění
·       obchodní tajemství dle obchodního zákoníku (§ 17 zák. 513/1991 Sb.)
·       skutečnosti, týkající se ochrany důvěrnosti majetkových poměrů, získaných na základě zákona o daních, poplatcích, penzijním, zdravotním pojištění nebo sociálním zabezpečení
·       skutečností, na které se vztahuje omezení práva na informace dle § 11 a 12 zák. 106/1999 Sb.
·       zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění souvisejících předpisů a pozdějších znění