Dokumenty k finančnímu hospodaření 2017

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje Obecní úřad Mojné na elektronické úřední desce vybrané dokumenty k finančnímu hospodaření obce Mojné. Jedná se ostřednědobý výhled rozpočtu, rozpočet, závěrečný účet a rozpočtová opatření.

 

1) Schválený rozpočet 2016

2) Rozpočtová opatření č.1 a 2

3) Rozpočtová opatření č.3

4) Rozpočtová opatření č.4

5) Rozpočtové opatření č.5

6) Rozpočtové opatření č.6

7) Rozpočtové opatření č.7

8) Rozpočtové opatření č.8

9) Rozpočtové opatření č.9

9) Rozpočtové opatření č.11

10) Rozpočtové opatření č.12

11) Rozpočtové opatření č.13 - 15

12) Rozpočtové opatření č.16

13) Rozpočtové opatření č.17

Finanční hospodaření