Dokumenty k finančnímu hospodaření 2018

Dokumenty k finančnímu hospodaření V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje Obecní úřad Mojné na elektronické úřední desce vybrané dokumenty k finančnímu hospodaření obce Mojné. Jedná se ostřednědobý výhled rozpočtu, rozpočet, závěrečný účet a rozpočtová opatření. 1) Schválený rozpočet 2016 2) Rozpočtová opatření č.1 a 2

1) Rozpočtové opatření č.1

2) Rozpočtové opatření č.2

3) Rozpočtové opatření č.3

4) rozpočtové opatření č.4

4) Rozpočtové opatření č.5

5) rozpočtové opatření č.6

6) rozpočtové opatření č.7

7) rozpočtové opatření č.8

8) Schválený rozpočet 2018

9) Střednědobý výhled rozpočtu

10) FIN 2_12M.pdf

11) Návrh závěrečného účtu 2017

12) Příloha

13) Rozvaha

13) Výkaz zisku a ztráty

15) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 2017

16) rozpočtové opatření č.9

17) schválený rozpočet pro rok 2019

 

 

Finanční hospodaření