Dokumenty k finančnímu hospodaření 2019

Dokumenty k finančnímu hospodaření V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje Obecní úřad Mojné na elektronické úřední desce vybrané dokumenty k finančnímu hospodaření obce Mojné.

 

Rozpočtové opatření č. 1

Rozpočtové opatření 1 Str.1

Rozpočtové opatření 1 Str.2

Rozpočtové opatření 1 Str.3

Rozpočtové opatření č. 2

Rozpočtové opatření 2 Str.1

Rozpočtové opatření 2 Str.2

Rozpočtové opatření 2 Str.3

Rozpočtové opatření č. 3

Rozpočtové opatření 3 Str.1

Rozpočtové opatření 3 Str.2

Rozpočtové opatření č. 4

Rozpočtové opatření 4

Návrh závěrečného účtu 2018

Návrh závěrečného účtu 2018

Zpráva o výsledcích finančních kontrol ve zkráceném rozsahu 2018

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů

Rozpočtové opatření č. 5

Rozpočtové opatření 5

Schválený závěrečný účet 2018

Schválený závěrečný účet 2018

Příloha 1

Příloha 2

Příloha 3

Příloha 4

Příloha 5

Příloha 6

Příloha 7

Rozpočtové opatření č. 6

Rozpočtové opatření 6

Rozpočtové opatření č. 7

Rozpočtové opatření č. 7

Rozpočtové opatření č. 8

Rozpočtové opatření č. 8


Rozpočtové opatření č. 9

Rozpočtové opatření č. 9

Rozpočtové opatření č. 10

Rozpočtové opatření č. 10

Rozpočtové opatření č. 11

Rozpočtové opatření č. 11

Rozpočtové opatření č. 12

Rozpočtové opatření č. 12

Rozpočtové opatření č. 13

Rozpočtové opatření č. 13

Schválený rozpočet 2020

Schválený rozpočet 2020

Střednědobý výhled rozpočtu

Střednědobý výhled rozpočtu

Finanční hospodaření