Dokumenty k finančnímu hospodaření 2020

Dokumenty k finančnímu hospodaření V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje Obecní úřad Mojné na elektronické úřední desce vybrané dokumenty k finančnímu hospodaření obce Mojné.

 

Informace k dani z nemovitých věcí

Dokument

Rozpočtové opatření č. 1

Rozpočtové opatření č. 1

Rozpočtové opatření č. 2

Rozpočtové opatření č. 2

Rozpočtové opatření č. 3

Rozpočtové opatření č. 3

Rozpočtové opatření č. 4

Rozpočtové opatření č. 4

Návrh závěrečného účtu za rok 2019

Návrh závěrečného účtu za rok 2019 - oznámení

Návrh závěrečného účtu za rok 2019 - dokument

Vyúčtování finančních vztahů

Zpráva o přezkoumání výsledku hospodaření

Hlavní kniha předvaha

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

Výkaz zisku a ztráty

Rozvaha

Příloha

Schválený závěrečný účet 2019

Schválený závěrečný účet 2019

Hodnotící zpráva za rok 2019

Závěrečný účet za rok 2019

Vyúčtování finančních vztahů za rok 2019

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 2019

Hlavní kniha předvaha

Rozvaha

Příloha

Výkaz zisku a ztráty

Rozpočtové opatření č. 5

Rozpočtové opatření č. 5

Rozpočtové opatření č. 6

Rozpočtové opatření č. 6

Rozpočtové opatření č. 7

Rozpočtové opatření č. 7

Rozpočtové opatření č. 8

Rozpočtové opatření č. 8

Rozpočtové opatření č. 9

Rozpočtové opatření č. 9

Rozpočtové opatření č. 10

Rozpočtové opatření č. 10

Rozpočtové opatření č. 11

Rozpočtové opatření č. 11

Rozpočtové opatření č. 12

Rozpočtové opatření č. 12

Schválený rozpočet roku 2021

Schválený rozpočet roku 2021

Finanční hospodaření