Dokumenty k finančnímu hospodaření 2021

Dokumenty k finančnímu hospodaření V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje Obecní úřad Mojné na elektronické úřední desce vybrané dokumenty k finančnímu hospodaření obce Mojné.

 

Rozpočtové opatření č. 1

Rozpočtové opatření č. 1

Rozpočtové opatření č. 2

Rozpočtové opatření č. 2

Rozpočtové opatření č. 3

Rozpočtové opatření č. 3

Rozpočtové opatření č. 4

Rozpočtové opatření č. 4

Rozpočtové opatření č. 5

Rozpočtové opatření č. 5

Rozpočtové opatření č. 6

Rozpočtové opatření č. 6

Rozpočtové opatření č. 7

Rozpočtové opatření č. 7

Rozpočtové opatření č. 8

Rozpočtové opatření č. 8

Rozpočtové opatření č. 9

Rozpočtové opatření č. 9

Rozpočtové opatření č. 10

Rozpočtové opatření č. 10

Rozpočtové opatření č. 11

Rozpočtové opatření č. 11

Rozpočtové opatření č. 12

Rozpočtové opatření č. 12

Rozpočtové opatření č. 13

Rozpočtové opatření č. 13

Návrh závěrečného účtu za rok 2020

Návrh závěrečného účtu za rok 2020

Finanční vypořádání

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020

Poskytnuté dotace v r. 2020

Vyúčtování finančních vztahů

FIN

Rozvaha

Výkaz zisků a ztrát

Příloha

Hlavní kniha

Schválený závěrečný účet za rok 2020

Dokument 1

Dokument 2

Dokument 3

Dokument 4

Dokument 5

Dokument 6

Dokument 7

Dokument 8

Dokument 9

Dokument 10

Střednědobý výhled rozpočtu

Střednědobý výhled rozpočtu

Schválený rozpočet roku 2022

Schválený rozpočet roku 2022

Finanční hospodaření