Dokumenty k finančnímu hospodaření 2021

Dokumenty k finančnímu hospodaření V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje Obecní úřad Mojné na elektronické úřední desce vybrané dokumenty k finančnímu hospodaření obce Mojné.

 

Rozpočtové opatření č. 1

Rozpočtové opatření č. 1

Rozpočtové opatření č. 2

Rozpočtové opatření č. 2

Rozpočtové opatření č. 3

Rozpočtové opatření č. 3

Rozpočtové opatření č. 4

Rozpočtové opatření č. 4

Finanční hospodaření