Dokumenty k finančnímu hospodaření 2021

Dokumenty k finančnímu hospodaření V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje Obecní úřad Mojné na elektronické úřední desce vybrané dokumenty k finančnímu hospodaření obce Mojné.

 

Rozpočtové opatření č. 1

Rozpočtové opatření č. 1

Rozpočtové opatření č. 2

Rozpočtové opatření č. 2

Rozpočtové opatření č. 3

Rozpočtové opatření č. 3

Rozpočtové opatření č. 4

Rozpočtové opatření č. 4

Rozpočtové opatření č. 5

Rozpočtové opatření č. 5

Rozpočtové opatření č. 6

Rozpočtové opatření č. 6

Rozpočtové opatření č. 7

Rozpočtové opatření č. 7

Návrh závěrečného účtu za rok 2020

Návrh závěrečného účtu za rok 2020

Finanční vypořádání

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020

Poskytnuté dotace v r. 2020

Vyúčtování finančních vztahů

FIN

Rozvaha

Výkaz zisků a ztrát

Příloha

Hlavní kniha

Schválený závěrečný účet za rok 2020

Dokument 1

Dokument 2

Dokument 3

Dokument 4

Dokument 5

Dokument 6

Dokument 7

Dokument 8

Dokument 9

Dokument 10

Návrh střednědobého výhledu

Návrh střednědobého výhledu

Návrh rozpočtu obce na rok 2022

Návrh rozpočtu obce na rok 2022

Finanční hospodaření