Dokumenty k finančnímu hospodaření 2022

Dokumenty k finančnímu hospodaření V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje Obecní úřad Mojné na elektronické úřední desce vybrané dokumenty k finančnímu hospodaření obce Mojné.

Rozpočtové opatření č. 1

Rozpočtové opatření č. 1

Rozpočtové opatření č. 2

Rozpočtové opatření č. 2

Změna položky v rozpočtu na rok 2022

Změna položky v rozpočtu na rok 2022

Návrh závěrečného účtu za rok 2021

Návrh závěrečného účtu za rok 2021

Finanční vypořádání

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Poskytnuté dotace

Běžné účty obce

Vyúčtování finančních vztahů

Hlavní kniha

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

Výkaz zisku a ztráty

Rozvaha

Příloha

Finanční hospodaření