Rok 2010

Zájmové sdružení obcí pod Kletí
návrh rozpočtu 2011

dokumenty ke stažení: příloha

vyvěšeno: 7.12.2010
sejmuto: 21.12.2010

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh rozpočtu 2011

dokumenty ke stažení: příloha

vyvěšeno: 18.11.2010
sejmuto: 6.12.2010

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh rozpočtu RSOV 2011

dokumenty ke stažení: příloha

vyvěšeno: 18.11.2010
sejmuto: 6.12.2010

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Oznámení o výběrovém řízení č. C/164/2010 - VŘ a jeho podmínkách na zjištění zájemce o koupi nemovitostí - pozemků
v k.ú. a obec Velešín

dokumenty ke stažení: příloha

vyvěšeno: 3.11.2010
sejmuto: 26.11.2010

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Veřejná vyhláška
oznámení o zahájení řízení o vydání "územního plánu Mojné"

dokumenty ke stažení: příloha

vyvěšeno: 3.11.2010
sejmuto: 7.12.2010

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Oznámení o konání
1.zasedání zastupitelstva obce Mojné

dokumenty ke stažení: příloha

vyvěšeno: 1.11.2010
sejmuto: 9.11.2010

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Veřejná vyhláška o zahájení řízení o vydání zásad územního rozvoje Jihočeského kraje

dokumenty ke stažení: příloha

vyvěšeno: 25.10.2010
sejmuto: 17.12.2010

-----------------------------------------------------------------------------------------------

rozhodnutí o umístění stavby"kanalizační přípojka a septik"
v Mojném pro dům čp. 73

dokumenty ke stažení: příloha

vyvěšeno: 20.10.2010
sejmuto: 3.11.2010

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Oznámení o době a místě konání voleb
do Senátu Parlamentu ČR

dokumenty ke stažení: příloha

vyvěšeno: 2010
sejmuto: 2010

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Oznámení o době a místě konání voleb
do zastupitelstva obce Mojné

dokumenty ke stažení: příloha

vyvěšeno: 2010
sejmuto: 2010

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Veřejná vyhláška
zahájení řízení o územní úpravě v k.ú. Záhorkovice

dokumenty ke stažení: příloha

vyvěšeno: 23.9.2010
sejmuto: 11.10.2010

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Územní řízení
kanalizační přípojka a septik v Moném čp.73

dokumenty ke stažení: příloha

vyvěšeno: 7.9.2010
sejmuto: .2010

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Územní souhlas
přístřešek na kontejnery na separovaný odpad

dokumenty ke stažení: příloha

vyvěšeno: 25.8.2010
sejmuto: 25.9.2010

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Opatření obecné povahy
vyjímka lov jelce jesena a mníka jednovousého

dokumenty ke stažení: příloha

vyvěšeno: 26.8.2010
sejmuto: 10.9.2010

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Stanovení minimálního počtu členů OVK

dokumenty ke stažení: příloha

vyvěšeno: 14.6.2010
sejmuto: .2010

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 

Informace k volbám do zastupitelstva obce Mojné

dokumenty ke stažení: příloha

vyvěšeno: 26.7.2010
sejmuto: .2010

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Udělení výjimky k lovu zvláště chráněných živočichů - mníka jednovousého a jelce jesena

dokumenty ke stažení: příloha PDF

vyvěšeno: 14.6.2010
sejmuto: .2010

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 

OZNÁMENÍ
o výběrovém řízení - koupě nemovitosti
v katastrálním území Velešín

dokumenty ke stažení: příloha PDF

vyvěšeno: 2.6.2010
sejmuto: .2010

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 

OZNÁMENÍ
o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

dokumenty ke stažení: příloha PDF

vyvěšeno: 10.5.2010
sejmuto: 29.5.2010

-----------------------------------------------------------------------------------------------

OZNÁMENÍ O SPOJENÍ ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ, ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ
"zemní kabelové vedení NN - připojení pozemků (SB-4809-464)"v Mojném

dokumenty ke stažení: příloha PDF

vyvěšeno: 30.4.2010
sejmuto:

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 

Vyhláška - HPS o vyměření daně z nemovitostí na rok 2010
Podle § 20 zákona 337/1992 Sb

dokumenty ke stažení: příloha PDF

vyvěšeno: 26.4.2010
sejmuto:

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 

Oznámení o mimořádném veterinárním opatření - varroáza včel

dokumenty ke stažení: příloha PDF

vyvěšeno:
sejmuto:

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 

Oznámení o konání voleb do PSPČR - obec Mojné

OZN Á M E N Í
O stanovení počtu a sídla volebních okrsků Dle § 14c písm.f) zákona č.247/1995 Sb. O volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, provedenÁ zákonem č.320/2009 S..

 

dokumenty ke stažení: příloha PDF

vyvěšeno: 13.4.2010
sejmuto: 18.5.2010

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 

Projednání návrhu územního plánu obce Mojné

Projednání návrhu se uskuteční dne 20.4.2010 (úterý) v 10.00 hod.
na Obecním úřadě v Mojném.

 

dokumenty ke stažení: příloha PDF

vyvěšeno: 1.4.2010
sejmuto:

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 

Oznámení o zrušení trvalého pobytu

Obecní úřad v Mojném rozhodl dle správního řádu o zrušení údaje o místu trvalého pobytu panu Jozefu Rozsárovi, nar. 5.3.1961, posledně bytem: Černice 33, obec Mojné

 

dokumenty ke stažení: příloha PDF

vyvěšeno: 8.3.2010
sejmuto:26.3.2010