Rok 2011

Návrh rozpočtu 2012 - Mojné

dokumenty ke stažení:
příloha

vyvěšeno: 21.11.2011
sejmuto: 7.12.2011

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh rozpočtu 2012
Zájmové sdružení obcí Podkletí

dokumenty ke stažení:
příloha

vyvěšeno: 21.11.2011
sejmuto: 7.12.2011

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Rozhodnutí o umístění stavby RD - Mojné

dokumenty ke stažení:
příloha

vyvěšeno: 9.11.2011
sejmuto: 24.11.2011

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Odstávka vydávání e-pasů a občanských průkazů

dokumenty ke stažení:
příloha

vyvěšeno: .10.2011
sejmuto: .11.2011

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Zastupitelstvo obce Mojné svolává zasedání
Vodovod - Mojné - 30.11.2011 - 18.00 hod

dokumenty ke stažení:
příloha

vyvěšeno: .10.2011
sejmuto: .11.2011

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Rozhodnutí o umístění stavby
Zemní kabelové vedení NN - Mojné

dokumenty ke stažení:
příloha

vyvěšeno: 30.9.2011
sejmuto: 31.10.2011

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Veřejné zasedání
Vodovod - Mojné - středa 19.10.2011

dokumenty ke stažení:
příloha

vyvěšeno: .10.2011
sejmuto: 2011

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Oznámení o výběrovém řízení
prodej pozemků v k.ú. Velešín

dokumenty ke stažení:
příloha

vyvěšeno: .9.2011
sejmuto: 2011

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 

Veřejná vyhláška - zásady územního rozvoje JČ kraje

dokumenty ke stažení:
příloha

vyvěšeno: 26.9.2011
sejmuto: 12.10.2011

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Oznámení o spojení územního a stavebního řízení
novostavba RD - Mojné

dokumenty ke stažení:
příloha

vyvěšeno: 26.9.2011
sejmuto: 12.10.2011

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Pozemkový fond ČR
Oznámení o zamýšleném převodu pozemku

dokumenty ke stažení:
příloha

vyvěšeno: 19.9.2011
sejmuto: 2011

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Oznámení o výběrovém řízení
prodej pozemků v k.ú. Velešín

dokumenty ke stažení:
příloha

vyvěšeno: .9.2011
sejmuto: 2011

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Oznámení o spojení územního a stavebního řízení
kabelové vedení NN - v Mojném (SB - 4811-091)

dokumenty ke stažení:
příloha

vyvěšeno: 5.9.2011
sejmuto: 2011

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Rozhodnutí o umístění stavby
zahradní domek u domu čp. 78 v Mojném

dokumenty ke stažení:
příloha

vyvěšeno: 5.9.2011
sejmuto: 2011

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Oznámení o spojení územního a stavebního řízení
zahradní domek u domu čp. 78 v Mojném

dokumenty ke stažení:
příloha

vyvěšeno: 1.8.2011
sejmuto: 16.8.2011

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh výroku územního rozhodnutí
rodinný dům o 1 b.j. vč. připojení na technické sítě v Mojném

dokumenty ke stažení:
příloha

vyvěšeno: 16.6.2011
sejmuto: 1.7.2011

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh výroku územního rozhodnutí
novostavba RD v Mojném

dokumenty ke stažení:
příloha

vyvěšeno: 22.6.2011
sejmuto: 7.7.2011

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh výroku územního rozhodnutí
rodinný dům o 1 b.j. vč. připojení na technické sítě v Mojném

dokumenty ke stažení:
příloha

vyvěšeno: 4.5.2011
sejmuto: 19.5.2011

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Zpráva o výsledku přezkoumání
hodpodaření za rok 2010

dokumenty ke stažení:
příloha

vyvěšeno: 4.5.2011
sejmuto: 19.5.2011

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Rozhodnutí - změna průběhu části
katastrální hranice Mojné a Záhorkovice

dokumenty ke stažení:
příloha

vyvěšeno: 4.5.2011
sejmuto: 20.5.2011

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Záhorkovice

dokumenty ke stažení:
příloha

vyvěšeno: 5.4.2011
sejmuto: 21.4.2011

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Veřejná vyhláška - územní plán - Mojné

dokumenty ke stažení:
příloha

vyvěšeno: 21.3.2011
sejmuto: 5.4.2011

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Podrobné informace o konání sčítání lidu

dokumenty ke stažení:
příloha_1
příloha 2

vyvěšeno: .3.2011
sejmuto: ..2011

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Oznámení o konání sčítání lidu

dokumenty ke stažení: příloha

vyvěšeno: 3.3.2011
sejmuto: ..2011

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Oznámeni o projednávání návrhu
změny č.2 územního plánu obce Přísečná

dokumenty ke stažení: příloha vyvěšeno: 12.1.2011
sejmuto: 10.3.2011