Rok 2012

Volba prezidenta republiky

dokumenty ke stažení:
příloha_1

 

vyvěšeno: 27.12.2012
sejmuto: 11.1.2013

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Rozhodnutí - změna stavby před dokončenímnástavba RD - Černice čp. 18

dokumenty ke stažení:
příloha_1

 

vyvěšeno: 10.12.2012
sejmuto: 25.12.2012

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Vyhlášení platnostiobnoveného katastrálního operátu
v části k.ú. Záhorkovice

dokumenty ke stažení:
příloha_1

 

vyvěšeno: 5.12.2012
sejmuto: 21.12.2012

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Informace o počtu a sídle volebních okrsků
Obec Mojné

dokumenty ke stažení:
příloha_1

 

vyvěšeno: 26.11.2012
sejmuto: 30.12.2012

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh rozpočtu pro rok 2013

dokumenty ke stažení:
příloha_1

 

vyvěšeno: 22.11.2012
sejmuto: 10.12.2012

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Oznámení o zahájejí řízení o změně stavby
před dokončením přístavba verandy - Černice čp. 18

dokumenty ke stažení:
příloha_1

 

vyvěšeno: 30.10.2012
sejmuto: 15.11.2012

-----------------------------------------------------------------------------------------------

zahájení ÚR - prodloužení kanalizační stoky
Jana Škampová

dokumenty ke stažení:
příloha_1

 

vyvěšeno: 25.9.2012
sejmuto: 2012

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Krajské volby 2012


dokumenty ke stažení:
příloha_1

 

vyvěšeno: 26.9.2012
sejmuto: 10.10.2012

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Upozornění vlasníkům nemovitostí
na údržbu zeleně pro bezpečný provoz elektrické sítě


dokumenty ke stažení:
příloha_1

 

vyvěšeno: 5.9.2012
sejmuto: 21.9.2012

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Územní rozhodnutí - umístění studny


dokumenty ke stažení:
příloha_1

 

vyvěšeno: 5.9.2012
sejmuto: 21.9.2012

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Odstávka dodávky elektrické energie


dokumenty ke stažení:
příloha_1

příloha_2

příloha_3

vyvěšeno: 11.9.2012
sejmuto: .9.2012

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Stanovení minimálního počtu členů OVK
volby do zastupitelstve krajů


dokumenty ke stažení:
příloha

vyvěšeno: 21.8.2012
sejmuto: .9.2012

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Informace o počtu a sídle volebního okrsku
volby do zastupitelstve krajů


dokumenty ke stažení:
příloha

vyvěšeno: 21.8.2012
sejmuto: .9.2012

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Oznámení o zamýšleném převodu pozemků
Pozemkový fond české republiky


dokumenty ke stažení:
příloha

vyvěšeno: 21.8.2012
sejmuto: .9.2012

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Seznam evropsky významných lokalit


dokumenty ke stažení:
příloha

vyvěšeno: .8.2012
sejmuto: 2012

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Oznámení zahájení územního řízenía pozvání k veřejnému projednání vrtaná studna s vodovodem - A.H.Hunt


dokumenty ke stažení:
příloha

vyvěšeno: 12.7.2012
sejmuto: 2012

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Oznámení zahájení územního řízenía pozvání k veřejnému projednání vrtaná studna s vodovodem - Václav Kalista


dokumenty ke stažení:
příloha

vyvěšeno: 12.7.2012
sejmuto: 2012

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Ministerstvo zemědělství
Pozemkový úřad Český Krumlov
schválení komplexních pozemkových úprav
v k.ú. Záhorkovice


dokumenty ke stažení:
příloha

vyvěšeno: 10.7.2012
sejmuto: 2012

-----------------------------------------------------------------------------------------------

O Z N Á M E N Í o výběrovém řízení
čís. C/90/2012-VŘ a jeho podmínkách na zjištění zájemce
o koupi nemovitostí v katastrálním území Dolní Třebonín


dokumenty ke stažení:
příloha

vyvěšeno: 12.6.2012
sejmuto: 2012

-----------------------------------------------------------------------------------------------

O Z N Á M E N Ío výběrovém řízení
čís. C/88/2012 a jeho podmínkáchna zjištění zájemce
o koupi nemovitostí v katastrálním území Záluží nad Vltavou


dokumenty ke stažení:
příloha

vyvěšeno: 12.6.2012
sejmuto: 2012

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Závěr zjišťovacího řízení
ministerstva životního prostředí


dokumenty ke stažení:
příloha

vyvěšeno: 12.6.2012
sejmuto: 2012

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Zpráva o výsledku
přezkoumání hospodaření za rok 2011


dokumenty ke stažení:
příloha

vyvěšeno: 5.6.2012
sejmuto: 2012

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Závěrečný účet obce Mojné - 2011
návrh


dokumenty ke stažení:
příloha

vyvěšeno: 5.6.2012
sejmuto: 2012

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Nařízení státní veterinární správy
včelí mor


dokumenty ke stažení:
příloha

vyvěšeno: 16.5.2012
sejmuto: 2012

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Rozhodnutí - územnní rozhodnutí
zemní kabelové vedení v Mojném


dokumenty ke stažení:
příloha

vyvěšeno: 22.5.2012
sejmuto: 6.6.2012

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh územního plánu - Velešín


dokumenty ke stažení:
příloha

vyvěšeno: .5.2012
sejmuto: 2012

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Usnesení SÚ
vrtaná studna a vodovod - Mojné

dokumenty ke stažení:
příloha

vyvěšeno: 23.4.2012
sejmuto: 2012

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh výroku územního rozhodnutí
novostavba RD - Mojné

dokumenty ke stažení:
příloha

vyvěšeno: 15.4.2012
sejmuto: 2012

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Veřejná vyhláška
daň z nemovitosti pro rok 2012

dokumenty ke stažení:
příloha

vyvěšeno: .4.2012
sejmuto: 2012

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Oznámení o vystavení návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Záhorkovice

dokumenty ke stažení:
příloha

vyvěšeno: 10.4.2012
sejmuto: 11.5.2012

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Pozvánka vlastníků honebních pozemků na valnou hromadu společenstva

dokumenty ke stažení:
příloha

vyvěšeno: 11.4.2012
sejmuto: 27.4.2012

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Oznámení o zamýšleném převodu pozemků
Pozemkový fond České republiky

dokumenty ke stažení:
příloha

vyvěšeno:27.3.2012
sejmuto: 27.6.2012

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Vyhláška - HPS o vyměření daně z nemovitostí na rok 2012

dokumenty ke stažení:
příloha

vyvěšeno: .1.2012
sejmuto: .1.2012

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Pozvánka vlastníků honebních pozemků na valnou hromadu společenstva

dokumenty ke stažení:
příloha

vyvěšeno: 3.1.2012
sejmuto: 18.1.2012

-----------------------------------------------------------------------------------------------

ZO schválilo záměr prodeje pozemku KN 1523/6 v k.ú. Mojné

dokumenty ke stažení:
příloha

vyvěšeno: 2.1.2012
sejmuto: 1.2.2012

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Obec Mojné vyhlašuje záměr pronajmout prostory současné prodejny smíšeného zboží v objektu čp. 19 v obci Mojné

dokumenty ke stažení:
příloha

vyvěšeno: 2.1.2012
sejmuto: 2.2.2012