Rok 2013

Oznámení o odstávce elektřiny

dokumenty ke stažení:
příloha č.1

 

vyvěšeno: 10.12.2013
sejmuto:

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh rozpočtu
závazné ukazatele roku 2014

dokumenty ke stažení:
příloha č.1

 

vyvěšeno: 27.11.2013
sejmuto: 13.12.2013

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Záměr pronájmu nebytových prostor
Obecní hostinec

dokumenty ke stažení:
příloha č.1

 

vyvěšeno: 1.10.2013
sejmuto: 17.10.2013

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Veřejná vyhláška doručení návrhu 1. aktualizace zásad územního rozvoje jihočeského krajevčetně vyhodnocení vliv na udržitelný rozvoj území a informace o možnostiuplatnit připomínky
k zpracovanému návrhu

dokumenty ke stažení:
příloha č.1

 

vyvěšeno: 5.11.2013
sejmuto: 20.12.2013

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Opatření obecné povahy Udělení vyjímky k lovu zvláště chráněných živočichů - mníka jednovousého a jelce jesena

dokumenty ke stažení:
příloha č.1

 

vyvěšeno: 18.10.2013
sejmuto: 1.11.2013

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Oznámení o konání voleb do poslanecké sněmovny

dokumenty ke stažení:
příloha č.1

 

vyvěšeno: 25.9.2013
sejmuto: 7.10.2013

-----------------------------------------------------------------------------------------------

upozornění vlastníků pozemků - ořez dřevin - elektrické vedení

dokumenty ke stažení:
příloha č.1

 

vyvěšeno: 4.9.2013
sejmuto: .9.2013

-----------------------------------------------------------------------------------------------

O Z N Á M E N Í o výběrovém řízení na zjištěnízájemce o koupi nemovitostí v k.ú. Dolní Třebonín a v k.ú. Mojné

dokumenty ke stažení:
příloha č.1

 

vyvěšeno: 4.9.2013
sejmuto: .9.2013

-----------------------------------------------------------------------------------------------

O Z N Á M E N Í o výběrovém řízení na zjištění zájemce o koupi spoluvlastnického podílu ve výši 98/1000 celku budovyHorní Brána, čp. 110 obec Český Krumlov

dokumenty ke stažení:
příloha č.1

 

vyvěšeno: 4.9.2013
sejmuto: .9.2013

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Oznámení návrhu na vyhlášení přírodní památky Blanský les

dokumenty ke stažení:
příloha č.1

 

vyvěšeno: 6.8.2013
sejmuto: 21.8.2013

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Obec Mojné vyhlašuje záměr pronájmu obecního hostince

dokumenty ke stažení:
příloha č.1

 

vyvěšeno: 22.6.2013
sejmuto: .6.2013

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Dotazníkový box
o integrované strategii pro území MAS Blanský les - Netolicko

dokumenty ke stažení:
příloha č.1 (info k dotazníku)

příloha č.2 (pozvánka k veřejnému projednání)

 

vyvěšeno: 22.5.2013
sejmuto: .6.2013

-----------------------------------------------------------------------------------------------

ČR - Státní pozemkový úřad
Oznámení o zamýšleném převodu pozemků
v k.ú. Rájov - Černice

dokumenty ke stažení:
příloha č.1

 

vyvěšeno: 22.4.2013
sejmuto: .5.2013

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Závěrečný účet obce Mojné - 2012
návrh

dokumenty ke stažení:
příloha č.1

 

vyvěšeno: 10.5.2013
sejmuto: 27.5.2013

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Oznámení o uložení písemnosti

dokumenty ke stažení:
příloha č.1

 

vyvěšeno: 10.4.2013
sejmuto:   20.4.2013

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Od 25. dubna 2013
bude prováděnletní Svoz odpadu
každý lichý týden(25.4.,9.5.,23.5.,6.6.,20.6.,...)

dokumenty ke stažení:

 

vyvěšeno: 12.4.2013
sejmuto: ..2013

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů

dokumenty ke stažení:
příloha_1

 

vyvěšeno: 26.2.2013
sejmuto: .3.2013

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Rozhodnutí SÚ - vrtaná studna

dokumenty ke stažení:
příloha_1

 

vyvěšeno: 18.2.2013
sejmuto: 15.3.2013

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Zahájení územního řízení - vrtaná studna

dokumenty ke stažení:
příloha_1


vyvěšeno: 4.1.2013
sejmuto: 20.1.2013