Rok 2016

Oznámení o stavební uzávěře

dokumenty ke stažení:

 

oznámení o zahájení řízení o stavební uzávěře

 

vyvěšeno: 20.6.2016
sejmuto: 3.8.2016

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Vodovod Mojné

dokumenty ke stažení:

 

stavební povolení - vodovod Mojné - Černice

 

vyvěšeno: 26.5.2016
sejmuto: .6.2016

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Závěrečný účet Mojné - rok 2015

dokumenty ke stažení:


hodnocení plnění rozpočtu

příloha

rozvaha

souhrnná sestava

výkaz zisku a ztráty

závěrečný účet

zpráva o výsledku přezkoumání 2015

 

vyvěšeno: 12.5.2016
sejmuto: .6.2016

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Závěrečný účet Podkletí

dokumenty ke stažení:


přezkoumání hospodaření

příloha Podkletí

rozvaha Podkletí

výkaz financování

výkaz zisku a ztráty

závěrečný účet

 

vyvěšeno: 31.3.2016
sejmuto: .3.2016

-----------------------------------------------------------------------------------------------

vodovod Mojné - Černice

dokumenty ke stažení:
příloha č.1


vyvěšeno: 29.2.2016
sejmuto: .3.2016