Rok 2017

Návrh rozpočtu 2018
střednědobý výhled rozpočtu

 

dokumenty ke stažení:

návrh rozpočtu 2018

střednědobý výhled rozpočtu

 

vyvěšeno: 23.11.2017
sejmuto: 2017

Rozpočtové změny roku 2017

 

dokumenty ke stažení:

rozpočtové změny roku 2017

 

vyvěšeno: 9.10.2017
sejmuto: 2017

Závěrečný účet obce Mojné za rok 2016

 

dokumenty ke stažení:

závěrečný účet obce Mojné 2016

účetní výkaz příloha 2016

finanční výkaz FIN 2016

zpráva o finančním výsledku hospodaření 2016

účetní výkaz zisku a ztráty 2016

účetní výkaz rozvaha 2016

 

vyvěšeno: 2017
sejmuto: 2017

--------

Volby do poslanecké sněmovny 2017
informace o počtu a sídle volebních okrsků

 

dokumenty ke stažení:

informace o počtu a sídle volebních okrsků

 

vyvěšeno: 31.8.2017
sejmuto: 2017

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
za rok 2016 dobrovolného svazku obcí
Regionálnní svazek obcí "VLTAVA"

 

dokumenty ke stažení:

1) zpráva o hospodaření
2) inventarizační zpráva
3) příloha k inventarizační zprávě
4) finanční rozvaha
5) rozpočtová změna 2017
6) závěrečný účet 2016

 

vyvěšeno: 13.6.2017
sejmuto: 2017

-----------------------------------------------------------------------------------------------

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU

 

dokumenty ke stažení:

1) veřejná vyhláška - celoplošná oprava komunikace
2) Schéma dopravního značení

3) Vyjádření ČSAD autobusy

 

vyvěšeno: 25.5.2017
sejmuto: 2017

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí 2017

dokumenty ke stažení:

Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí 2017

 

vyvěšeno: 25.4.2017
sejmuto: 2017

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Územní plán Mojné 2017

dokumenty ke stažení:

veřejná_vyhláška - návrh_zadání_změny_územního plánu

oznámení-změna č.1-návrh zadání územního plánu

oznámení zadání změny č.1 územního plánu Mojné

návrh zadání změny územního plánu č.1 Mojné

 

vyvěšeno: 11.4.2017
sejmuto: 2017