Rok 2019

#92 Veřejná vyhláška návrh opatření obecné povahy

Dokument


#91 10. veřejné jednání Zastupitelstva obce Mojné

Pozvánka


#89 Obecně závazná vyhláška obce o místním poplatku ze psů

Dokument


#88 Obecně závazná vyhláška o místním poplatku z pobytu

Dokument


#87 Ceník poplatků pro rok 2020

Dokument


#83 Opatření obecné povahy - návrh změny

Dokument


#84 ŘSD – doplnění podkladů územního řízení veřejnou vyhláškou

Dokument


#82 9. veřejné jednání Zastupitelstva obce Mojné

Pozvánka


#79 24. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje

Dokument


#76 Veřejná vyhláška

Dokument


#73 8. veřejné jednání Zastupitelstva obce Mojné

Pozvánka


#71 23. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje

19. září 2019 od 10:00 hodin

Dokument


#68 Rozhodnutí o umístění stavby „D3 0311 Třebonín – Kaplice nádraží, doplnění souvisejících komunikací“

Dokument


#67 "I/39 Třebonín (MUK R3) - Rájov"

Oznámení o ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

Dokument


#63 Zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání

Dokument


#58 Záměr pronájmu nebytových prostor - obecní hostinec

Dokument


#54 7. veřejné jednání Zastupitelstva obce Mojné

Pozvánka


#53 Výsledky voleb do Evropského parlamentu 2019

Dokument


#48 Volby do Evropského parlamentu 2019

24. 5. - 25. 5. 2019

Dokument


#47 Informace pro volby do Evropského parlamentu

Dokument


#46 6. veřejné jednání Zastupitelstva obce Mojné

Pozvánka


#44 5. veřejné jednání Zastupitelstva obce Mojné

Pozvánka


#43 Jmenování zapisovatelky okrskové volební komise pro volby do Evropského parlamentu

Dokument


#40 4. veřejné jednání Zastupitelstva obce Mojné

Pozvánka


#38 Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise

Dokument


#37 Kalamitní kůrovcové desatero

Dokument


#34 Opatření obecné povahy

Dokument


#33 Záměr prodeje betonových panelů

Dokument


#29 3. veřejné jednání Zastupitelstva obce Mojné

příloha - pozvánka


#28 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Dne 08.02.2019 od 09:00 hod do 14:00 hod

příloha


#21 Obecně závazná vyhláška obce o místním poplatku za odpady č.1 / 2018

OBEC Mojné

Zastupitelstvo obce Mojné

Obecně závazná vyhláška obce Mojné č.1/2018,

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.