Rok 2020

  

#136Rozhodnutí o udělení výjimky ze zákazů stanovených v ust. § 50 odst. 2 zákona pro vyjmenované zvláště chráněné živočichy, doc. Boháč

Udělení výjimky ze zákazů stanovených v ust. § 50 odst. 2 zákona (chytat, rušit, sbírat a přemisťovat jejich vývojová stadia nebo jimi užívaná sídla) pro vyjmenované zvláště chráněné živočichy, zařazené podle vyhlášky č. 395/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále též vyhláška) mezi zvláště chráněné druhy za účelem zpracování odborných studií a monitoringu, provádění biologických hodnocení a podkladů pro hodnocení EIA a hodnocení inventarizačních průzkumů v rámci NATURA 2000.

Rozhodnutí výjimka#126D3 - rozhodnutí o umístění stavby

D3 - rozhodnutí o umístění stavby

Část I. a Část II.