Platné vyhlášky, směrnice a řády obce

 

Vyhlášky

Veřejná vyhláška 1/2009 dokumentObecně závazná vyhláška 3/2008 dokumentVyhláška 2/2008 - Stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti od 01.01.2009 dokumentNařízení obce č. 1/2008 - Tržní řád dokumentObecně závazná vyhláška obce č. 3/2007 dokumentVyhláška obce Mojné dokument

Směrnice a řády

Kontrolní řád výborů dokumentTvorba a použití fondů příspěvkové organizace dokumentDomovní řád dokumentSměrnice obecního úřadu dokumentPožární řád obce dokument